Scaling Up Performance of Managed Applications on NUMA Systems [Conference Paper]

Orion Papadakis, Andreas Andronikakis, Nikos Foutris, Michail Papadimitriou, Athanasios Stratikopoulos, Foivos Zakkak, Polychronis Xekalakis, Christos Kotselidis